VZW JAO

VZW Jeugdlokalen Aurora Oetingen

vzw1

Over ons

Vooraf

Reeds vele jaren werd er over gesproken. Iedereen was het er over eens, maar nooit werd er
concreet iets gedaan. Tot halfweg 2013: de daad werd, eindelijk, bij het woord gevoegd. Een
werkgroep oprichten met als doel nieuwe lokalen bouwen voor onze scouts en gidsen Aurora
Oetingen.

Een team gemotiveerde leiding, oudleiding en sympathisanten kwamen regelmatig samen en
zochten naar wat voor onze doeleinden de beste bestuursvorm zou zijn. Vele maanden opzoekwerk
en een infovergadering met derden (nog meer sympathisanten!) later, werd de knoop doorgehakt:
een VZW sluit het best aan bij wat we willen.

Oprichting VZW

In mei 2014 was het dan zover: onze oprichtingsvergadering. Maar liefst 26 leden waren bereid deel
uit te maken van onze Algemene Vergadering. Een gemotiveerd en gevarieerd team die zich allen
voor hetzelfde doel willen inzetten: nieuwe jeugdlokalen in Oetingen. In juli 2014 werd het officieel:
onze statuten werden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en vzw
Jeugdlokalen Oetingen was een feit. Het échte werk kon beginnen…

Het échte werk…

Onze Raad van Bestuur komt maandelijks samen om de stand van zaken te bespreken, taken te
verdelen en indien nodig onze koers, tijdelijk, aan te passen.

De eerste maanden lag de focus voornamelijk in het zoeken naar een locatie voor onze nieuwe
lokalen. Hetzij voor nieuwbouw, hetzij voor renovatie. Het werd ons echter al snel duidelijk dat we
niet alles in onze schoot geworpen zouden krijgen. Niet dat we dat hadden verwacht, maar het leek
toch moeilijker dan voorzien.

Omdat ook wij ons bewust zijn van het principe “wie geld heeft, heeft meer te zeggen” (hoe
onethisch dit ook mag zijn), hebben we het na een jaar over een andere boeg gegooid. Onze focus
werd verplaatst naar het vergaren van startkapitaal. Startkapitaal dat gebruikt zal worden voor de
aankoop van onder andere materiaal, eens we effectief kunnen beginnen met (ver)bouwen.

We hopen op deze manier ook aan te tonen aan derden dat het ons effectief menens is.

Doel VZW

Nieuwe jeugdlokalen zullen er, hoe dan ook, komen! Zeker met zo’n gemotiveerde ploeg als de onze.
Ons doel is zeer duidelijk, in de eerste plaats trachten wij (nieuwe) lokalen voor onze lokale jeugdbeweging te realiseren. Daar blijft het echter niet bij. Naast het onderdak bieden aan Scouts Aurora Oetingen, is het onze bedoeling lokalen neer te poten voor een veel ruimer publiek.

Denk maar aan het verhuur aan andere jeugdbewegingen tijdens vrije weekends, of tijdens het zomerverlof. Onze streek is zeer mooi en uitermate geschikt voor zomerkampen. Het aanbod in onze streek is echter zeer beperkt, daar willen wij helpen verandering in te brengen.

Uiteraard ligt onze focus niet enkel op jeugdbewegingen. Ook allerlei workshops, familiefeestjes, vergaderingen, en noem maar op, zouden welkom zijn.

Het is onze bedoeling lokalen te realiseren die voor iedereen toegankelijk zijn, met alle nodige comfort. Een professioneel ingerichte keuken, voldoende douches, speel-, en slaapruimtes, toegang voor mindervaliden. Het zijn allemaal zaken waar we rekening mee gaan houden bij de bouw, of verbouwing, van lokalen.

Kort samengevat nemen we de taak op ons om nieuwe lokalen te (ver)bouwen, te beheren, te verhuren en te onderhouden. Steeds rekening houdend met onze directe omgeving.

STATUTEN:
“De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de morele, logistieke en financiële steun te bieden aan de jeugdbeweging Scouts Aurora Oetingen, gekend bij Scouts en Gidsen Vlaanderen onder het groepsnummer B1506G.
De vereniging heeft als bijkomend specifiek doel de financiering, de bouw en het bestuur waar te nemen van de jeugdlokalen (onder bestuur wordt verstaan het verhuren en onderhouden van de jeugdlokalen) .
Onder de doelstelling dient onder meer begrepen te worden dat de VZW:
1. Optreedt als beheerder van de lokalen, de daarbij horende terreinen en materiaal (transport, voeding, drank, inrichting lokalen en klein materiaal).
2. De financiële middelen en bijdragen beheert.”

Activiteiten VZW

STATUTEN:
“De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel.”

Concrete plannen van waar onze nieuwe lokalen zullen komen zijn er nog niet. Maar hoe je het ook draait of keert, (ver)bouwen zonder centjes is niet mogelijk.
Om ons financieel voor te bereiden op “de eerstesteenlegging” organiseren we gedurende het jaar enkele activiteiten. Ook hierin staan we momenteel nog in onze kinderschoenen, maar onze event-planners zijn volop bezig met brainstormen over wat we allemaal kunnen verwezenlijken.

Concrete plannen van waar onze nieuwe lokalen zullen komen zijn er nog niet. Maar hoe je het ook draait of keert, (ver)bouwen zonder centjes is niet mogelijk.
Om ons financieel voor te bereiden op “de eerstesteenlegging” organiseren we gedurende het jaar enkele activiteiten. Ook hierin staan we momenteel nog in onze kinderschoenen, maar onze event-planners zijn volop bezig met brainstormen over wat we allemaal kunnen verwezenlijken.

Spread the word!

Het hoeft niet gezegd dat een grote achterhoede onze grootste kans op slagen is.

Hoe meer mensen ons project een warm hart toedragen, hoe meer er wordt over gesproken, hoe meer druk er wordt uitgeoefend op derden, hoe meer onze onderhandelpartners zullen moeten toegeven: Oetingen, en in het bijzonder onze lokale Scouts, heeft nood aan nieuwe, moderne jeugdlokalen. Jeugdlokalen waarvan wij met volle overgave de (ver)bouw(ing) willen realiseren, en waarvan wij op langere termijn het onderhoud en beheer op ons willen nemen.

Daarom een warme oproep aan ieder die dit leest: spreek erover! Laat deze kans niet zomaar voorbijgaan… Het heeft reeds veel te veel jaren geduurd voor er effectief concrete stappen werden genomen en nu is het eindelijk zover. Het moment van actie is gekomen. Stap mee in ons verhaal en samen kunnen we bouwen aan de toekomst.

Heb je na het lezen van dit informatieboekje zelf enkele ideeën die ons verder kunnen helpen, mag je ons natuurlijk steeds contacteren. Weet je een leuke grond liggen, waar we kunnen op bouwen. Of ken je nog een zot gebouw dat potentieel heeft? Aarzel niet, laat het ons weten, dan zoeken wij het verder uit!
Bedankt!

Samen bouwen we aan de toekomst!

 

Contactgegevens

VZW Jeugdlokalen Aurora Oetingen
Kerkplein 12A – 1755 Oetingen
vzw.aurora.oetingen@gmail.com

Leden Raad van Bestuur

Blancquaert Sam, voorzitter
Vinck Jo, ondervoorzitter
Lostermans Natascha, secretaris
Vinck Soetkin, penningmeester
Van Laethem Sonja, verantwoordelijke communicatie
Depester Tijl, event-planner, verantwoordelijke communicatie
Buyl Dominique, event-planner

vzw