Belangrijke informatie

Belangrijke informatie

Algemeen

  • De scouts gaat steeds door op zondag van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld in de maandplanning.
  • Elke week neem je € 1 lidgeld mee
  • Zoals jullie wellicht vernomen hebben, zijn de subsidies voor het jeugdwerk vorig jaar omlaag gegaan. Hierdoor zijn ook wij genoodzaakt ons inschrijvingsgeld te verhogen. Dit jaar bedraagt het lidgeld opnieuw 40 euro.
  • Zowel de inschrijvingen van het kamp, als de inschrijvingen voor het scoutsjaar gebeuren enkel via overschrijving. Dit op het rekeningnummer: BE13 7340 2181 8339.
  • We organiseren twee momenten waarop de inschrijvingen voor dit scoutsjaar kunnen worden binnengebracht. Deze zullen doorgaan op 8 en 15 oktober, na de activiteiten om U vindt het inschrijvingsformulier en de medische fiche op de laatste pagina van deze maandplanning.
  • Enkel maandplanning 1 en het kampboekje worden op papier meegegeven, de overige maandplanningen worden via mail doorgestuurd of kunnen op de site teruggevonden worden.
  • De informatie via internet gebeurt via Facebook en via onze site: www.scoutsoetingen.be

Plezier